مدیر واحد بازاریابی و فروش

مدیران در شرکت مهندسی فن آوران دنا همواره در تلاش هستند تا افرادی مناسب و متخصص را در این مجموعه بکار گیرند. و مدیر فروش پروژه ها و بازاریابان متخصصی از کارشناسان IT را برگزینند.

در شرکت مهندسی فن آوران دنا ، نیروی انسانی یک سرمایه با ارزش تلقی می گردد و این سرمایه ها را عمدتا جوانان پویا تشکیل داده اند.

با ارسال نظرات و انتقادات به مدیر واحد بازاریابی و فروش ، ما را در راستای ارائه خدمات بهتر یاری فرمایید.

بـا تـشـکـر

مـدیـر واحـد بازاریابی و فروش شـرکـت نـرم افـزاری فـن آوران دنـا

علی علیپور

                 شماره تماس:  4887 935 935 98+