پیام مدیر واحد طراحی سایت

مدیران در شرکت مهندسی فن آوران دنا همواره در تلاش هستند تا افرادی مناسب و متخصص را در این مجموعه بکار گیرند. و مدیران پروژه های طراحی سایت لایقی را برگزینند.

در شرکت مهندسی فن آوران دنا ، نیروی انسانی یک سرمایه با ارزش تلقی می گردد و این سرمایه ها را عمدتا جوانان پویا تشکیل داده اند.

با ارسال نظرات و انتقادات به مدیر واحد نرم افزاری ، ما را در راستای ارائه خدمات بهتر یاری فرمایید.

بـا تـشـکـر

مـدیـر واحـد طراحی سایت شـرکـت نـرم افـزاری فـن آوران دنـا

ابـراهـیـم صـالـحـی

شماره تماس: 814 0000 901 98+