نمونه کارها

برخی از نمونه کارهای نرم افزاری شرکت مهندسی فن آوران دنا

سامانه مدیریتی-فروشگاهی دنا

نرم افزار آزمونگیر هوشمند

نرم افزار سیمای سازمانی فرآوا

نرم افزار کنترل تردد فرا پارک

برخی از نمونه کارهای طراحی سایت شرکت مهندسی فن آوران دنا

سایت مرکز وب دنا

سایت شرکت مهندسی فن آوران دنا

سایت St Prozhe

سایت ملی طرح

 

جهت کسب اطلاعات در مورد هریک از نمونه کارهای فوق ، از لینک های موجود در تماس باما استفاده کنید.