محصولات نرم افزاری

شرکت مهندسی فن آوران دنا تا کنون موفق به تولید چهار محصول نرم افزاری کرده است.

در ادامه به اختصار تک تک اینها را معرفی خواهیم کرد.

 

  1. نرم افزار آزمونگیر هوشمند
  2. نرم افزار سیمای سازمانی فرآوا
  3. نرم افزار کنترل تردد فراپارک
  4. سامانه مدیریتی فروشگاهی دنا (بزودی)

 

ثـبـت سـفـارش

جـهـت مـشـاهـده نـمـونـه کـارهـای طـراحـی سـایـت کـلـیـک کـنـیـد.

جــهــت مــشــاوره رایــگــان و کـسـب اطـلـاعـات بـیـشـتـر تـمـاس بــگــیــریــد.